ရေကြီးမှုများဟာဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေသအချို့တွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါသည်။ ဖူလ်တန်မြန်မာသည် မိမိ၏ အတိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့အစည်းအား ကူညီထောက်ပံ့ရန် အမြဲအဆင်သင့်ရှိပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့နယ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်အပံ့များကို အသင်းသား ၂၃၀၀ အား ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။