ဖူလ္တန္ျမန္မာသည္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ျပီး ၊ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဘ၀မ်ားအား အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကူညီေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခု ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႔လိုက္ေခ်းေငြ

အဖြဲ႕၀င္(၅)ေယာက္ေခ်းေငြအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္စည္ပစၥည္း၊ စက္မႈလက္မႈအေသးစား ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအစားအစာ) ၀ယ္ယူရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။

အေသးစားစီးပြားေရးေခ်းေငြ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေခ်းေငြ ဆိုရင္ျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို အရင္းအႏွီးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

၀န္ထမ္းေခ်းေငြ

၀န္ထမ္းေခ်းေငြဆိုရင္ျဖင့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္မ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အိမ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္း မံျခင္း(သို႔) ပရိေဘာဂအသစ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ လခစား၀န္ထမ္းမ်ားအား သင့္ေတာ္ပါသည္။

အရစ္က်၀ယ္ယူျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိုင္ရွင္(သို႔)လခစား၀န္ထမ္းမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူရန္ (ဆိုင္ကယ္ကဲ့သို႔) ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ေငြေခ်းယူသူအေနျဖင့္ စရံအနည္းငယ္ေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Meet Our Team

Hla Yamin Htike

Position: Operations Manager

With over 15 years of experience in various microfinance institutions and development agencies, Hla Yamin Htike joined Fullerton Myanmar in 2016. Her entire professional career has been devoted to financial inclusion and improving the lives of the underprivileged. Hla Yamin Htke has a Bachelor of Arts degree in History from Pathein University, as well as a Diploma in Banking & Financial Services.

Hla Yamin Htike

Operations Manager

With over 15 years of experience in various microfinance institutions...

S’thiri Aung

Position: Risk Manager

S’ Thiri Aung has been with the company since 2017, building on his career in microfinance, where he has undertaken various roles including Loan Officer, Branch Manager, Enterprise Risk Officer and eventually, Risk Manager. Prior to joining the microfinance industry, he was an English language teacher, and also looked after Christian migrant workers in Malaysia for three years. S’ Thiri Aung graduated with a Bachelor’s degree in Theology from the Pwo Karen Theological Seminary.

S’thiri Aung

Risk Manager

S’ Thiri Aung has been with the company since 2017,...

Thae Phyu Phyu Hlaing

Position: Finance Manager

Thae Phyu Phyu has had a colourful career in Finance, having worked in a range of industries including Banking, Trading, Telecommunication and Aviation. In 2018, she joined Fullerton Myanmar, which is her first foray in microfinance. She has a Bachelor of Science in Maths from the University of Distance Education (Yangon) and is a qualified accountant under the Association of Chartered Certified Accountants (Part II).

Thae Phyu Phyu Hlaing

Finance Manager

Thae Phyu Phyu has had a colourful career in Finance,...

Phyu Phyu Khaing Zar Thet

Position: Internal Audit Manager

Phyu Phyu Khaing Zar Thet joined the Fullerton Myanmar team in 2017, building on her experience as an external auditor. She is a qualified Accountant, earning her Bachelor’s and Master’s degrees in Commerce from the Yangon Institute of Economics, and is certified under CPA (Part I) and ACCA (Part II). Phyu Phyu Khaing Zar Thet has also worked in various Finance roles in Singapore.

Phyu Phyu Khaing Zar Thet

Internal Audit Manager

Phyu Phyu Khaing Zar Thet joined the Fullerton Myanmar team...

Nandah Htoon

Position: Information Technology Manager

Nandah Htoon is an IT veteran with close to two decades of experience in a variety of companies, primarily in financial services and non-profit organizations. He has a Bachelor of Arts in Economics, a Bachelor of Science in Engineering ICT and an Executive Master in Development Studies from various educational institutions. Nandah also has a number of technical qualifications including Project Management, Digital Transformation and Fintech, which are appropriate for his role in Fullerton Myanmar.

Nandah Htoon

Information Technology Manager

Nandah Htoon is an IT veteran with close to two...

Myint Ko

Position: Human Resource Manager

Myint Ko is a seasoned Human Resource (HR) professional, who started his career in Sales and eventually decided to specialize in HR. Prior to joining Fullerton, he worked in various local and international companies for over 19 years. Myint Ko has a Bachelor of Law degree from the University of Distance Education in Yangon, as well as an International Diploma in Business Administration from Thames Business School.

Myint Ko

Human Resource Manager

Myint Ko is a seasoned Human Resource (HR) professional, who...

Join us and make a difference

Fullerton Myanmar is led by a hardworking team of experienced microfinance practitioners. As we expand our network, we are looking for people driven by a passion to make a difference in the lives of our customers, in the communities in which we operate.

We run a comprehensive training programme for staff, and there are ample opportunities for career development and progression.

Please refer to our list of vacancies for any suitable opportunities.

What’s New

Supporting Businesses in Kachin

ဖူ(လ်)လတန်ဖိုင်းနန့်မြန်မာသည် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားပိုင်း၊ မနောမြေဖြစ်သော ကချင်ပြည်နယ်၏ မြို့နယ် မြစ်ကြီးနားနှင့် မိုးညှင်းမြို့နယ်တို့မှာ ဌာနခွဲများဖွင့်လှစ်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ ဤဒေသမှာလုပ်ငန်း

Read More »
Fullerton Goes to Shan State

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖူ(လ်)လတန်ဖိုင်းနန့်မြန်မာသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အေးချမ်းသော ရှမ်းအိုးစည်သံဝေ သော တန်ခိုးကြီး ဖောင်တော်ဉီးဘုရားတည်ရှိရာ

Read More »
အေရးေပၚေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးရိကၡာ

ေရၾကီးမွဳမ်ားဟာဆိုရင္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါသည္။ ဖူလ္တန္ျမန္မာသည္ မိမိ၏ အတိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕အစည္းအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အျမဲအဆင္သင့္ရွိပါသည္။

Read More »